Author Archives: admin

03 – 8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè

8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè. Cảnh quan thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng, khí hậu trong lành mát mẻ, văn hóa đa dạng và nhiều món ăn ngon độc đáo là những lý do khiến Sapa trở nên hấp dẫn đối với du khách cả trong và […]

02 – 8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè

8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè. Cảnh quan thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng, khí hậu trong lành mát mẻ, văn hóa đa dạng và nhiều món ăn ngon độc đáo là những lý do khiến Sapa trở nên hấp dẫn đối với du khách cả trong và […]

01 – 8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè

8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè. Cảnh quan thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng, khí hậu trong lành mát mẻ, văn hóa đa dạng và nhiều món ăn ngon độc đáo là những lý do khiến Sapa trở nên hấp dẫn đối với du khách cả trong và […]

03 Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa

Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa kèm ưu đãi hấp dẫn Từ ngày 11/10/2017, Daily Limousine chính thức đưa vào phục vụ hành khách VIP  xe Dcar Limousine 9 chỗ trên tuyến đường Hà Nội ⇋ Sapa và ngược lại. Cũng nhân sự kiện này Daily Limousine đang triển khai chương […]

02 Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa

Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa kèm ưu đãi hấp dẫn Từ ngày 11/10/2017, Daily Limousine chính thức đưa vào phục vụ hành khách VIP  xe Dcar Limousine 9 chỗ trên tuyến đường Hà Nội ⇋ Sapa và ngược lại. Cũng nhân sự kiện này Daily Limousine đang triển khai chương […]

01 Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa

Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa kèm ưu đãi hấp dẫn Từ ngày 11/10/2017, Daily Limousine chính thức đưa vào phục vụ hành khách VIP  xe Dcar Limousine 9 chỗ trên tuyến đường Hà Nội ⇋ Sapa và ngược lại. Cũng nhân sự kiện này Daily Limousine đang triển khai chương […]

8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè

8 lý do khiến Sapa là nơi tránh nóng lý tưởng trong mùa hè. Cảnh quan thiên nhiên đẹp ngỡ ngàng, khí hậu trong lành mát mẻ, văn hóa đa dạng và nhiều món ăn ngon độc đáo là những lý do khiến Sapa trở nên hấp dẫn đối với du khách cả trong và […]

Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa

Khai trương tuyến xe mới 9 chỗ Hà Nội – Sapa kèm ưu đãi hấp dẫn Từ ngày 11/10/2017, Daily Limousine chính thức đưa vào phục vụ hành khách VIP  xe Dcar Limousine 9 chỗ trên tuyến đường Hà Nội ⇋ Sapa và ngược lại. Cũng nhân sự kiện này Daily Limousine đang triển khai chương […]